historia
Företaget historia
Örestads Industribevakning AB har gått in i sitt femte decennium som bevakningsföretag och är därmed ett av Sveriges äldsta företag i bevakningsbranschen. Börje Roos grundade tillsammans med sin fru Clairy Roos detta företag redan 1966.
Dagbladet Snällposten 26 aug 1968Efter mer än 50 års verksamhet är Örestads Industribevakning, både i bevaknings-branschen och bland uppdragsgivare, ett välrenommerat företag.

 

Örestads Industribevakning AB ägs idag av fyra delägare, vilka var och en har ca 30 års erfarenhet i bevakningsbranschen.Tre av delägarna har i alla år varit verksamma i Örestads Industribevakning och den fjärde kommer från ett av Sveriges största vaktbolag.

Clairy Roos berättar
Namnet, Örestads Industribevakning, togs tillsammans av grundarna av företaget på 60-talet. Då var skapandet av ”Örestadsregionen” på väg att blomma ut på riktigt. Det var då meningen att östra Danmark och västra Skåne skulle benämnas just ”Örestad” eller ”Örestadsregionen”. Den andra delen av namnet ”Industribevakning” kommer sig från det faktum att det var just industrier som då var den stora beställaren av bevaknings- och säkerhetstjänster.


 

Örestads Bevakning

Företaget idag

Genom företagets namn, Örestads Bevakning, vill vi markera att vi koncentrerar oss till Örestadsregionen och går in för att göra en helhjärtad insats på hemmaplan. Namnet får dock inte uppfattas som att vi är ensidigt inriktade på bevakning inom specifikt Örestadsregionen, vi åtar oss bevakning av alla slags objekt i hela vårt verksamhetsområde.

Till våra uppdragsgivare hör butiker, företag, privathem och offentliga inrättningar med flera.
Vi har resurser att klara alla slags uppdrag, stora som små. Vi är flexibla och har inte bara erfarenheten och kunnandet utan framförallt också den kreativitet som krävs för att ge en förstklassig bevakningsservice.

 

logos
Kvalité
Örestads Bevaknings kvalitetspolicy är baserad på en väletablerad tradition av tjänster av högsta kvalitet.
Vi arbetar med flertalet olika system som alla har till syfte att säkerställa bästa möjligt kvalité på tjänster till alla våra kunder.
2009-01-18
Som första bevakningsföretag med fler än ett platskontor i Skåne har Örestads Bevakning certifierat samtliga sina platskontor. En certifiering är kopplad till respektive platskontor, således är det mycket viktigt att vi som företag visar för våra kunder att HELA vår verksamhet är certifierad och godkänd. Detta är vi i dagsläget unika om i Skåne. Läs mer om SSF-1063 och SBSC här.
Vår kvalitetspolicy innehåller bland annat följande:
  • Alla inom företaget har ansvar för företagets kvalitet.
  • Alla inom företaget har skyldighet att verka för att uppfylla och utveckla kvalitetskraven samt medverka till ståndiga förbättringar
Som ett naturligt steg i vår strävan att ge våra kunder en så bra service och kvalité på tjänster som möjligt har vi även genomgått SSF: s certifieringsprocess för bevakningsföretag, vilket givit oss rätten att benämna oss som ”Certifierat Bevakningsföretag”.

 

org_2
Organisation
Företaget leds strategiskt av en företagsledning som utgörs av de fyra ägarna. I organisationen finns kvalité – samt arbetsmiljöansvariga knutna som över tiden vidareutvecklar företagets rutiner, policys och kundrelationer.
De två kontoren, Malmö respektive Lund, ansvarar delvis själva för sin egen verksamhet men samarbetet mellan dem är mycket stort för att maximera effektivitet och kundnyttan av de samlade resurserna företaget totalt disponerar. Flertalet av våra anställda har dubbelkompetens, dvs. har lokalkännedom om båda kontorens fortlöpande verksamhet.
En viktig del av i det organisatoriska arbetet är närheten till alla anställda. Ingen ska behöva känna att det är ”långt upp” till någon inom företaget, man kan uttrycka det som att vi har en ”open-door-policy” rakt igenom.Vår upplevelse av denna policy är att den är starkt bidragande till att vi kan lösa våra uppdrag snabbt och effektivt för våra kunder och dessutom bidrar till en närmre relation mellan alla anställda.