Örestads Bevakning

Något som vi många gånger har stor nytta av när det gäller effektiv bevakning är hunden med sina sinnen som kan upptäcka saker som människan aldrig annars hade upptäckt.

Det är en ovärderlig hjälp våra hundförare får av sina hundar.Att hunden dessutom är preventiv och ger ett bra skydd uppskattas av såväl förare som av kund.

Att använda hundar i olika bevakningssyften är sedan länge ett välbeprövat koncept. För bevakningsföretag var denna metod inledningsvis inte särskillt reglerad.
I dag är hundförare kvalitetssäkrade på ett helt annat sätt än förr; erfarenhetkrav, utbildningskrav, krav på kontinuerlig repetitionsutbildning med mera…

Örestads Bevakning hade redan 1966 kompetensen och hundarna för att nyttja
hundens förmågor i bevakningsarbetet.

Hundarna är uppskattade medarbetare, nu som då.

.hundar-genom-tiderna