Välkommen till Örestads Bevakning!

Örestads Bevakning har gått in i sitt 5:e decennium som bevakningsföretag och är därmed ett av Sveriges äldsta företag i bevakningsbranschen.
  • Vi åtar oss bevakning av de flesta objekt. Till våra uppdragsgivare hör industrier, butiker, villor, privata bostäder, statliga och kommunala objekt, skolor mm.
  • Vi har personella & tekniska resurser att klara de flest förekommande uppdragen i branschen.
  • Vi är flexibla och har inte bara erfarenheten och kunnandet utan framförallt den kreativitet som krävs för att kunna ge förstklassig bevakningsservice.Örestads Bevakning sätter den personliga servicen, flexibiliteten och närheten till kunden i första hand!

Våra tjänster

Örestads Bevakning erbjuder både privata och offentliga organisationer och företag samt privatkunder ett brett spektrum av bevakningstjänster. Tjänsternas specifika upplägg fastläggs tillsammans, kunden och Örestads Bevakning emellan.