Örestads Bevakning

Ibland kan det vara mer effektivt och ekonomiskt att använda en stationär väktare på plats. Det innebär att väktaren har ett specifikt bevakningsområde som inte får lämnas.

Exempel där stationär bevakning används kan vara svets eller brandvakt, då tekniska problem i drift eller larmanläggning uppstår eller bara för att under en specifik tid skärpa bevakningen av det aktuella objektet.

Många större företag, industrier och kommunala inrättningar har valt att alltid arbeta med stationär väktare.

Uppgifterna där är varierande och kan innefatta allt från driftkontroll av ”löpande band” till kontroll av in- och utpassage.