montage

Vår fastighetsjour ger en ökad trygghet och bekvämlighet åt både fastighetsägare och hyresgäster. Våra väl utrustade åtgärdsbilar och utbildade jourväktare står ständigt i beredskap att hantera de flesta akuta problem.

Vi samarbetar även med specialister så som t.ex. rörläggare, låssmeder, elektriker, saneringsföretag m.m. i de fall det behövs.