Örestads Bevakning

Larmjourtjänst är något som populärt kallas ”larmutryckning”, dvs. ett larm utlöses på ett objekt och ett bevakningsföretag utsänt till platsen för att genomföra överenskommen åtgärd.

För att lösa detta på bästa sett har vi specialutrustade fordon som i huvudsak genomför dessa åtgärder.

Ett av många bevis på att Örestads Bevakning har en bra och vältrimmad organisation är det faktum att vi är en certifierad partner till SOS Alarm.

sosalarm_sigill_pospartner_dekal_h81