Örestads Bevakning

Våra åtgärdsväktare har en gedigen utbildning och är i botten oftast utbildade hantverkare så som rörläggare, elektriker eller dylikt.

Åtgärdsväktaren tillhör utryckningsgruppen. De kallas ofta fram då t.ex. en glasruta måste täckas efter ett inbrott.

Åtgärdsbilen blir oftast kallad då det sker driftstopp, t.ex. i värmecentraler, elektrisk eller annan teknisk utrustning.