Örestads Bevakning

Som ett steg i att följa efterfrågan på bevakningsmarknaden har Örestads Bevakning tillsammans med befintliga kunder inlett ett nytt kapitel inom vårt företag, nämligen butiksbevakning/butikskontroll.

Dessa tjänster kan erbjudas dels civilt dels uniformerat. Vilket alternativ man väljer är behovsstyrt och Örestads Bevakning har genom utbildning och rekrytering av personal säkerställt erforderlig kompetensnivå för båda alternativen.

Redan idag nyttjar sig flertalet av våra kunder sig av våra nya tjänster.